Steun ons

De stichting heeft als doel om dove- en slechthorende mensen met elkaar in contact te brengen, zodat sociaal isolement doorbroken kan worden.

Uw bijdrage is nodig om de activiteiten te kunnen financieren. Hierdoor wordt het mogelijk dat eenieder aan de activiteiten kan deelnemen zonder dat daar een hoge eigen bijdrage voor nodig is.

Activiteiten die bijvoorbeeld georganiseerd gaan worden zijn een gebarenrestaurant, workshops, spellenmiddag, kortom van alles waarbij men op een leuke, laagdrempelige manier met elkaar in contact kan komen!