Pascal Tijssen

Isabel Tijssen is mijn vrouw en medebestuurslid in de stichting. Ik heb veel respect voor de wijze waarop met name mijn vrouw is opgekomen voor de belangen van onze slechthorende dochter. Daarom heb ik ook niet lang hoeven te denken toen men aan me vroeg de rol van penningmeester op me te nemen. Naast dit penningmeesterschap ben ik ook actief als bestuurslid binnen onze buurtvereniging in het dorp waar we wonen. Ik vind het indrukwekkend om te zien hoe doven en slechthorende mensen zich staande houden in onze maatschappij en knokken voor hun recht om gebarentaal tot een officiële status binnen het Nederlandse taalgebied te verheffen.

Neem contact op met mij via het mailadres:

penningmeester@limburghoortzo.nl