Isabelle Tijssen

Ik ben Isabelle Tijssen, moeder van een zoon en twee dochters op de basisschool. Sinds onze oudste dochter geleidelijk ernstig slechthorend werd, was ik op zoek naar lotgenotencontact met ouders en kinderen om ervaringen uit te wisselen. Aangezien onze dochter op het reguliere onderwijs zit, was dit nog niet zo gemakkelijk. Er wordt met enige regelmaat een ontmoeting geregeld, maar meestal boven de rivieren. Door een keer een kleine ontmoeting te regelen samen met een vrijwilliger van de NVVS, was dit voldoende om drie kinderen, hun ouders, een aantal leerkrachten en tolken bij elkaar te krijgen. De constatering was voor meerderen onder ons dezelfde; weinig activiteiten voor slechthorenden, mn kinderen in Limburg. Het initiatief van Emma en Senna om een stichting voor slechthorenden in het algemeen en slechthorende- en dove kinderen en hun ouders in het leven te roepen, ondersteun ik graag door mijn steentje bij te dragen.

Neem contact op met mij via het mailadres:

Isabelle@limburghoortzo.nl