Limburg Hoort Zo!

Welkom op de website van Limburg Hoort Zo!

De stichting heeft als doel om dove- en slechthorende mensen met elkaar in contact te brengen, zodat sociaal isolement doorbroken kan worden.

Veel activiteiten voor deze doelgroep zijn slecht bereikbaar voor doven en slechthorenden in Limburg. Voor velen van hen zijn de activiteiten te ver weg (veelal rondom de randstad), waardoor ze er niet aan kunnen deelnemen. Daarnaast gaan steeds meer kinderen/jongeren naar regulier onderwijs, waardoor zij niet in contact komen met lotgenoten. Hetzelfde geldt voor hun ouders. Ook zij komen moeilijker in contact met andere ouders van dove/slechthorende kinderen, terwijl zij het wel fijn zouden vinden om eens ervaringen uit te wisselen. Dit contact is heel belangrijk voor de sociaal-, emotionele- en culturele ontwikkeling.

Bekijk op onze website alle aankomende activiteiten.